Ikon för Rikstermbanken

bålmörja

svensk term: bålmörja
definition:

aska uppblandad med kolstycken

anmärkning:

När detta hittas på fornlämningar brukar det tolkas som rester av ett likbål där de döda kremerats.

 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013