Ikon för Rikstermbanken

öronflaska

svensk term: öronflaska
förklaring:

Keramikkärl från tidigneolitisk trattbägarkultur.

se även:
engelska termer: lugged flask
dolmen flask
tysk term: Megalithflasche
dansk term: dysseflaske
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013