Ikon för Rikstermbanken

varufetischism

svensk term: varufetischism
förklaring:

Begrepp myntat av Karl Marx (1818-1883) för att belysa hur moderna européer tenderar att uppfatta konsumtionsvaror som autonoma källor till mänsklig tillfredsställelse, i stället för att se att de representerar investeringar av andra människors arbete och naturresurser. (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013