Ikon för Rikstermbanken

tradering

svensk term: tradering
definition:

det sätt på vilket en text förs vidare genom historien (Källa: Filologi och textkritik) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013