Ikon för Rikstermbanken

textologi

svensk term: textologi
definition:

det vetenskapliga studiet av texter (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013