Ikon för Rikstermbanken

textkritik

svensk term: textkritik
definition:

den vetenskapliga metod med vilken man kartlägger en texts traderingshistoria (Källa: Filologi och textkritik) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013