Ikon för Rikstermbanken

tecken

svensk term: tecken
definition:

figur eller företeelse med viss avsedd eller uttolkad innebörd (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013