Ikon för Rikstermbanken

symbolsystem

svensk term: symbolsystem
definition:

sammanhängande system av symboler och innebörder med vilka ett antal människor kommunicerar i syfte att skapa ordning och mening i sin värld (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013