Ikon för Rikstermbanken

symbol

svensk term: symbol
användningsområde: enligt den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839–1914)
definition:

tecken som kännetecknas av att det som förenar uttryck och innehåll är en konvention eller överenskommelse, som mellan flaggan och den nation som den står för (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013