Ikon för Rikstermbanken

sekvens

svensk term: sekvens
förklaring:

Sekvenser (sequentiae eller prosae) är ett särskilt slags troper som förekom inom den medeltida mässliturgin. De följde på Hallelujasången (därav namnet, sequens = åtföljande) och bestod av texter, vanligen parstrofiga, som sjöngs till den melodi som sattes till den sista utdragna stavelsen i ordet Halleluja (hebreiska för ”prisa Herren!”). (Källa: Från lögn till helig dikt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013