Ikon för Rikstermbanken

rationalitet

svensk term: rationalitet
definition:

ordning eller tillvägagångssätt som bygger på en förnuftig beräkning av de mest effektiva medlen för att uppnå uppsatta mål (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013