Ikon för Rikstermbanken

penningfetischism

svensk term: penningfetischism
förklaring:

Begrepp myntat av Karl Marx (1818–1883) för att belysa hur moderna européer tenderar att uppfatta pengar som om de levde och växte av egen kraft, i stället för att genomskåda penningränta som uttryck för vinstgivande exploatering. (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013