Ikon för Rikstermbanken

paleografi

svensk term: paleografi
definition:

vetenskapen om skriftens utveckling och användning i äldre tid samt läsning och tolkning av handskrifter (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013