Ikon för Rikstermbanken

paginering

svensk term: paginering
definition:

angivande av pagina, dvs. sidnumrering (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013