Ikon för Rikstermbanken

oratur

svensk term: oratur
förklaring:

En nybildad term för den muntliga (orala) motsvarigheten till skriven litteratur. (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013