Ikon för Rikstermbanken

officiet

svensk term: officiet
förklaring:

Officiet och tidegärden var samlingsbeteckningar för de dagliga bönestunderna i den medeltida liturgin, till exempel matutin (om morgonen) eller vesper (om kvällen). Officiet, som i huvudsak bestod av böner och sånger (framför allt ur Psaltaren), präglade det dagliga livet i klostren. (Källa: Från lögn till helig dikt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013