Ikon för Rikstermbanken

mu taziliter

svensk term: mu taziliter
förklaring:

Efterföljare av rationalistisk muslimsk teologisk skola. (Källa: Muslimsk guldålder och förmodern globalisering) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013