Ikon för Rikstermbanken

kyrkofäder

svensk term: kyrkofäder
förklaring:

Särskilt viktiga kristna författare och teologer från fornkyrkans och den äldsta medeltidens århundraden. De fyra centrala kyrkofäderna i Väst brukar anses vara ärkebiskopen Ambrosius (ca 340–97), teologen Augustinus (354–430), bibelöversättaren Hieronymus (död 420) och påven Gregorius (död 604). (Källa: Från lögn till helig dikt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013