Ikon för Rikstermbanken

kustod

svensk term: kustod [-o:d’] 
definition:

ord eller stavelse som står längst ned på en boksida och som är en upprepning av följande sidas första ord eller stavelse (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013