Ikon för Rikstermbanken

kontamination

svensk term: kontamination
förklaring:

När varianter från andra versioner införs i en given text. (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013