Ikon för Rikstermbanken

konjektur

svensk term: konjektur
definition:

utgivarens förslag till lösning av ett korrupt ställe i texten (Källa: Filologi och textkritik) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013