Ikon för Rikstermbanken

kolofon

svensk term: kolofon
definition:

avslutande beskrivning av en handskrifts tillkomst, t.ex. genom angivande av skrivarens och ev. uppdragsgivarens namn samt tid och plats för kopieringen (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013