Ikon för Rikstermbanken

kodikologi

svenska termer: kodikologi
handskriftskunskap
definition:

vetenskap som studerar handskrifter som föremål (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck; Filologi och textkritik) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013