Ikon för Rikstermbanken

kladistik

svensk term: kladistik
definition:

vetenskaplig metod som används främst vid studier av evolutionära frågeställningar om släktskap och utveckling av arter och egenskaper inom biologin

anmärkning:

Används även inom exempelvis lingvistik, sociologi och arkeologi för att organisera jämförande data. (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013