Ikon för Rikstermbanken

kjortel

svensk term: kjortel
förklaring:

Ärmförsett plagg som bars av både män och kvinnor under medeltiden. (Källa: Den gyllene kjorteln i Uppsala domkyrka) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013