Ikon för Rikstermbanken

index

svensk term: index
användningsområde: enligt den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839–1914)
definition:

tecken som kännetecknas av att det som förenar uttryck och innehåll är ett verkligt samband

exempel:

Mellan hundens skall och hunden själv. (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013