Ikon för Rikstermbanken

illuminationer

svensk term: illuminationer
definition:

belysande utsmyckningar i form av ornament eller bilder

anmärkning:

Vanliga i medeltida handskrifter. (Källa: Från lögn till helig dikt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013