Ikon för Rikstermbanken

ideologi

svensk term: ideologi
definition:

system av idéer, antaganden och värderingar som mer eller mindre uttryckligt ger stöd åt specifika handlingsprogram och en specifik maktordning (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013