Ikon för Rikstermbanken

hypotetisk-deduktiv

svensk term: hypotetisk-deduktiv
definition:

om metod där man utifrån en hypotes härleder satser som man kan avgöra genom observation om de är sanna eller inte (Källa: Den osynliga materien – Polhem och Swedenborg om materiens innersta struktur) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013