Ikon för Rikstermbanken

glossering

svensk term: glossering
definition:

förklaring av ett ords betydelse genom ett eller flera ord inskrives, t.ex. i marginalen (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013