Ikon för Rikstermbanken

globalisering

svensk term: globalisering
definition:

samhällelig process genom vilken olika delar av världen blir allt mer sammanhängande genom allt snabbare, längre och tätare flöden av pengar, varor, tjänster, människor, idéer och information (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013