Ikon för Rikstermbanken

generalbas

svensk term: generalbas
förklaring:

Ett system för att notera musik som användes mellan ca 1600 och 1750. Man skriver bara ut basstämman och anger ackorden med siffror. Generalbasstämman spelades sedan av en hel ackompanjemangsgrupp, vars sammansättning kunde variera: kontrabas, fagott, orgel, cembalo, luta osv. (Källa: Aspekter på barockmusik) 

italiensk term: basso continuo
 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013