Ikon för Rikstermbanken

farmakopé

svensk term: farmakopé
definition:

samling beskrivningar av tillverkning av, och egenskaper hos, läkemedel (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013