Ikon för Rikstermbanken

extemporisation

svensk term: extemporisation
förklaring:

Framställning som ges “ex tempore”, dvs. utan föregående förberedelse; improvisation. (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013