Ikon för Rikstermbanken

diplomatarisk utgåva

svensk term: diplomatarisk utgåva
definition:

utgåva som redovisar texten i en specifik handskrift (Källa: Filologi och textkritik) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013