Ikon för Rikstermbanken

dervisch

svensk term: dervisch
förklaring:

Benämning på medlemmar av mystiskt-religiösa muslimska ordnar (s.k. sufi-ordnar) (Källa: Persisk filologi – från muntlig tradition till boktryck) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013