Ikon för Rikstermbanken

defamiliarisering

svensk term: defamiliarisering
förklaring:

Ordagrant ’att göra sig obekant med’, begrepp myntat av George Marcus och Michael Fischer för ett förhållningssätt bland antropologer, som innebär att man betraktar sin egen kulturs välbekanta självklarheter med nya ögon, som om de vore främmande och krävde förklaring. (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013