Ikon för Rikstermbanken

cartesianska naturfilosofin

svenska termer: cartesianska naturfilosofin
cartesianism
förklaring:

Naturfilosofiskt tankesystem efter den franske filosofen René Descartes (1597–1650). (Källa: Den osynliga materien – Polhem och Swedenborg om materiens innersta struktur) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013