Ikon för Rikstermbanken

brudpris

svensk term: brudpris
definition:

ersättning, i form av pengar eller värdefull egendom, som betalas av en man eller hans familj till den blivande hustruns släktgrupp (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013