Ikon för Rikstermbanken

biologisk mångfald

svenska termer: biologisk mångfald
biodiversitet
definition:

graden av variation bland den totala mängden gener, arter och ekosystem inom ett område (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013