Ikon för Rikstermbanken

avkontextualisering

svensk term: avkontextualisering
förklaring:

Tendens i det moderna samhället att bl.a. personer, varor och idéer lösgörs från sina ursprungliga sammanhang för att kombineras på nya sätt. (Källa: Modernt och förmodernt) 

engelsk term: disembedding
 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013