Ikon för Rikstermbanken

arketyp

svensk term: arketyp
definition:

den tänkta handskrift från vilken alla existerande handskrifter till en viss text antas härstamma. (Källa: Filologi och textkritik) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013