Ikon för Rikstermbanken

aposiopes

svensk term: aposiopes
förklaring:

Aposiopes var en figur inom den klassiska retoriken, som innebar att talaren uttryckligen utelämnade någonting i sin framställning. (Källa: Från lögn till helig dikt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013