Ikon för Rikstermbanken

allegori

svensk term: allegori
förklaring:

Figurlig framställningstyp, känd från den klassiska retoriken. Den betecknar vanligen en utspekulerad innebörd som tänks ligga fördold under textens bokstavliga mening. (Källa: Från lögn till helig dikt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013