Ikon för Rikstermbanken

alienation

svensk term: alienation
definition:

känsla av främlingskap eller av att stå utanför (Källa: Modernt och förmodernt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013