Ikon för Rikstermbanken

Lachmannska metoden

svensk term: Lachmannska metoden
förklaring:

Karl Lachmann (1793–1851). Tysk filolog som givit namn åt den mest använda textkritiska metoden i klassisk filologi. (Källa: Filologi och textkritik) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013