Ikon för Rikstermbanken

teoretiskt slutvärde

svensk term (rek.): teoretiskt slutvärde
svensk term (acc.): långsiktigt värde
definition:

hypotetiskt värde som en placering skulle få på återbetalningsdagen, om den eller de underliggande tillgångarnas värde var oförändrat jämfört med dagens värde, alternativt om återbetalningsdagen vore i dag

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter