Ikon för Rikstermbanken

derivat

svensk term (rek.): derivat
definition:

finansiellt instrument vars värde härleds från värdet av en eller flera underliggande tillgångar, t.ex. aktier, valutor, obligationer, råvaror eller index

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter