Ikon för Rikstermbanken

balanserat index

svensk term (rek.): balanserat index
svenska termer (acc.): riskjusterat index
riskkontrollerat index
förklaring:

Ett balanserat index anpassar kopplingen mot marknaden efter hur stor volatiliteten är. När volatiliteten är hög, får det balanserade indexet en liten koppling mot marknaden. Omvänt, när volatiliteten är låg får det balanserade indexet en större koppling mot marknaden.

 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter