Ikon för Rikstermbanken

utdelning

svensk term: utdelning
definition:

utbetalning till fondandelsägarna av aktieutdelning för aktier som aktiefonden äger eller av vinst för sålda räntebärande värdepapper som räntefonden äger

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista